Kvalitet, Miljø, Sundhed og  Sikkerhed (QEHS)

 
VORES KVALITETS- OG MILJØPOLITIK ER, AT SIKRE HØJ INTERESSENT-TILFREDSHED VED KONTINUERLIGT AT ARBEJDE PÅ, AT:
 
 • Forbedre vor kvalitet og miljøformåen.
 • Optimere vore arbejdsprocesser.
 • Forebygge vor forurening.
 • Opretholde et certificeret ledelsessystem, som efterlever ISO 9001 og ISO 14001, og overholder EuPIAS krav og retningslinjer.
 • Levere emner, som til enhver tid efterlever både kunde- og myndighedskrav
 
VOR KVALITETS- OG MILJØMÅLSÆTNING ER DERFOR:

 
 • At levere fejlfri emner til den aftalte tid, på en måde som er økonomisk optimal for alle parter.
 • At reducere vort CO2-udslip.
 • At maksimere genbrug af vores affald.
 • At reducere brugen af klassificerede kemikalier.
 
VOR FØDEVARESIKKERHEDSPOLITIK ER KONTINUERLIGT AT ARBEJDE PÅ, AT:

 • Forbedre vor fødevaresikkerhedsformåen.
 • Minimere potentielle risikofaktorer i relation til fødevaresikkerhed.
 • Forebygge at vore produkter hverken direkte eller indirekte forvolder forbrugeren skade.
 • Opretholde et certificeret ledelsessystem, som efterlever ISO 22000.
 • Levere produkter, som til enhver tid efterlever både kunde- og myndighedskrav.
 
VOR FØDEVARESIKKERHEDSMÅLSÆTNING ER DERFOR:

 
 • At levere produkter der hverken direkte eller indirekte forvolder forbrugeren skade.