Resino vil minimere den interne miljøpåvirkning

Resino stræber konstant efter at forbedre virksomhedens miljøpåvirkning ved at fokusere på grøn energi, at forbedre systemer, at sende emballage til genbrug og at sortere kemikalier.

Fornyet miljøcertificering

I løbet af de sidste år har bæredygtige løsninger og reducering af miljøpåvirkningen været på verdens dagsorden. Resino ønsker at støtte denne udvikling ved at implementere procedurer og mål, der hjælper os med at tage mere miljøansvar.

I 2015 besluttede Resino at blive ISO 14001-certificeret, hvilket er den internationale standard for miljøledelsessystemer. Det betyder, at vi konstant overvåger vores påvirkning på miljøet og sigter mod at forbedre vores miljømæssige indsatser.

Resino revideres hvert år, og hvert tredje år re-certificeres de af FORCE Certification.

Link til certifikat.

Mod grøn energi på Resinos hovedkontor og i produktionen

Tilbage i 2012 var Resinos CO2-udslip 40,77 kg/ton produceret i eget regi. Den største ændring af vores miljøpåvirkning skete, da vi besluttede at bruge grøn vindmøllestrøm (RECS-certificeret) som energikilde i 2018 på vores hovedkontor og produktion i Ballerup, Danmark.

Siden har Resino reduceret vores CO2-udledning med næsten 82 % på vores lokation i Ballerup. Ved at bruge grøn energi reduceres Resinos interne CO2-udledning fra 28,29 kg/ton (2018) til 5,21 kg/ton produceret i 2021.

Resino har også fokuseret på at udskifte lyskilder med LED-belysning på vores hovedkontor og i vores produktion. Disse er mere energieffektive, da LED-belysning har en lavere miljøpåvirkning samt har en bedre holdbarhed i forhold til traditionel belysning.

Forbedrede produktionssystemer

Resino har sænket trykket i trykluftsystemet, der bruges til flere processer i produktionen. På Resino var trykket tidligere på 8 bar, og nu reduceres det til at være på 6-7 bar. Det sparer både strøm og slitage på maskiner. På denne måde reducerer Resino vores energiforbrug og minimerer vores miljøpåvirkning.

Vi har også foretaget forbedringer vedrørende vores kølevandsanlæg. Om vinteren bruger vi luften i stedet for en maskine til at køle ned. På denne måde bruger vi frikøl fremfor maskinekøl. Vi ønsker at bruge vedvarende energi så meget som muligt til at bidrage til miljøforbedringer.

Vi har også optimeret vores ventilationsanlæg. I stedet for at køre på maksimal drift reguleres det af trykket. Derfor kører ventilationssystemet kun, når det er nødvendigt. Som et resultat bruger vi kun omkring den halve energi i forhold til vores ventilationsanlæg.

Genanvende emballage

Et andet vigtigt initiativ vedrørende miljøpåvirkningen er vores interne fokus på genbrug af materialer. Vi modtager en masse råstofemballage, både lavet af papir, karton, plast og aluminium. Vi sørger for, at materialerne sendes til genbrug for at bidrage til genbrugsøkonomien.

Vi måler mængderne af emballage i forhold til de producerede mængder. Hvis der produceres flere produkter, er der naturligvis mere emballage fra materialerne. Det er afgørende at måle dette for at sikre, at al emballage genbruges.

Sortere kemikalier

Ifølge lovgivningen skal kemikalier håndteres korrekt. Derfor er det meget vigtigt for os, at vi sorterer kemikalieaffaldet, således at det stemmer overens med lovgivningen. Vi sender det kemiske affald fra produktionen til Fortum Waste, der håndterer de brugte kemikalier og genbruger så meget som muligt. På denne måde har vi også til formål at beskytte områderne omkring produktionen mod disse kemikalier.

Hvad er det næste step?

Nu har vi kontrol over vores interne lokation i Ballerup, og vi bevæger fokus mod de eksterne aktiviteter i vores forsyningskæde.

Vi er i gang med at formulere en adfærdskodeks, der stiller yderligere krav til vores leverandører. Vi ønsker også at samarbejde med leverandører, der er ISO 14001-certificerede og fokuserer dermed på at forbedre miljøindsatser ud over at give ordentlige arbejdsvilkår for sine medarbejdere.