Resino støtter udviklingen af emballage i monoplast

Resino deltager i projektet Cirkulær Monoplast Emballage, som er et treårigt projekt, der startede i maj 2020.

Plastforurening er et stort miljøproblem, både på et lokalt og globalt plan.

Mange plastmaterialer kan ikke genbruges, eftersom de består af flere plastmaterialer, som kan være meget udfordrende at adskille. Dette leder til, at når plastmaterialet smides ud, bliver emballagen til disse plastmaterialer brændt i stedet for at blive genbrugt.

Dette skaber et behov for at udvikle emballage, der kun består af ét plastmateriale. Derfor har Resino Inks tilsluttet sig projektet Cirkulær Monoplast Emballage.

Tomater i emballage

Nyt EU-direktiv om emballageaffald

Det kan gå hen og blive dyrt for virksomhederne, hvis de ikke finder en løsning, der gør det muligt at genbruge emballage. I 2025 træder et nyt EU-direktiv i kraft om, at der skal etableres producentansvarsordninger for al emballage. Det betyder, at producenterne skal betale for, at det anvendte plastmateriale i deres produkter bliver genanvendt.

Læs mere om EU-direktivet om emballageaffald her.

Multilaminat-film kan blive spildt

Cirka 50 % af en husholdnings plastikaffald består af fleksibel film, for eksempel fra fødevareemballage. Hertil er halvdelen af den fleksible film multilaminatfilm, hvilket betyder, at filmen indeholder blandede plastmaterialer.

Processen ved multilaminatfilm, når den smides ud

Den ost, du køber i supermarkedet, er højst sandsynligt pakket ind i en multilaminatfilm.

Denne film gør det dog meget sværere at genbruge emballagen til nye produkter, efter at osten er indtaget.

Når ostens emballage smides ud i affaldspanden, bliver plastemballagen hentet af skraldebilen, hvorefter plastemballagen bliver hakket i bittesmå stykker. Denne proces bliver dermed mere udfordrende, hvis der er blandede plastmaterialer.

Fordelen ved monoplastemballage 

Hvis emballagen kun består af ét plastikprodukt, er det mere sandsynligt, at disse bittesmå stykker kan genbruges til et nyt produkt.

Ost i emballage

Projekt Cirkulær Monoplast Emballage

I projektet Cirkulær Monoplast Emballage er målet at udvikle et monomateriale af polyester til emballage, der kan genanvendes.

På den måde skal der brændes meget mindre emballageaffald af, og disse løsninger vil give virksomhederne en konkurrencefordel, når EU-direktivet træder i kraft i 2025.

Monoplast emballage af ét polyestermateriale

I dag er plastmaterialerne, polyethylen og polypropylen, ofte trykt på plastemballage. Ved at bruge flere plastprodukter bliver det netop sværere at genbruge emballagen, da den vil indeholde blandede plastmaterialer.

Dette projekt vil således fokusere på at udvikle monoplast emballage udelukkende fremstillet af polyester.

Om projektet

Resino Inks deltager i projektet sammen med flere virksomheder og er med til at udvikle løsninger. Danmarks Innovationsfond har investeret 11 millioner kroner i dette projekt. Derudover er Circular Monoplast Packaging et treårigt projekt, der startede i maj 2020.

Agurk i emballage

Resinos rolle i monoplastprojektet

I projektet Circular Monoplast Packaging vil fire nøgleteknologier blive udviklet i tæt samarbejde med de sammensluttede virksomheder.

Resino bidrager til teknologien, der gør monopolyesterfilm (mono-PET-film) svejsbar hos fødevarepakkerierne.

Svejselak

Hos de fleste fødevarepakkerier er svejsetemperaturerne under 190°C. Derfor er det en udfordring, at materialet i mono-PET-film har et højt smeltepunkt, som er mere end 200°C.

Det betyder, at der skal påføres en svejselak, som ikke forurener den cirkulære strøm af PET. Derfor er det nødvendigt at udvikle en varmeforseglingslak, som Resino er med til.

Polyesterpartikler i svejselakken

Resino har udviklet en svejselak, som kan indeholde polyesterpartikler. Tanken er, at svejselakken går sammen med polyesterpartikler, som spredes i svejselakken.

Når svejselakken opvarmes sammen med partiklerne, giver det en god svejsestyrke.

Svejselak anvendt af trykkerier

Løsningen vil blive anvendt af trykkerier, der printer svejselakken på mono-PET-filmen.

Et tyndt lag af denne svejselak påføres præcis der, hvor filmen skal svejses. Det sikrer, at filmen kan genbruges, når den ender som affald.

Plastflasker