Ny Supply Chain Director hos Resino for at forebygge fremtidig forsyningsmangel

Forbedret planlægning af forsyningskædeen vil sikre Resino i at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter UV-farve. Vores nye Supply Chain Director hos Resino, Jacob Kjær Mortensen, forklarer, at mangel på UV-farve i løbet af sommeren er blevet besvaret med kommunikation både eksternt og internt.

Hvad skal man gøre, når det globale marked pludselig løber tør for uundværlige råvarer? Efter blot et par uger i sin nye stilling skulle Jacob Kjær Mortensen svare og løse dette spørgsmål.

"Det var udfordrende. Supply chain-teamet og jeg havde mange ting at tage os af,” udtaler Jacob om sin hektiske start i Resino. Men på grund af denne kritiske situation lærte han også meget hurtigt sin nye arbejdsplads at kende, både mennesker, organisation og forretning.

Det globale marked stod over for produktionsstop

I maj 2019 stod Resino og hele farveindustrien over for en af de største forsyningskriser nogensinde. De kinesiske leverandører var ganske enkelt ikke længere i stand til at levere den nødvendige og planlagte mængde større råvarer, som er et uundværligt materiale i produktionen af UV-farve til fødevareindustrien.

"Der er kun få leverandører i verden af disse materialer, og disse leverandører befinder sig oftest i Kina. Tilbage i foråret måtte de lukke flere af deres fabrikker på grund af fabriksulykker. Samtidig indførte de kinesiske myndigheder nye regulatoriske krav til deres produktionsfaciliteter. Til sidst førte disse udfordringer til mindre produktionskapacitet,” siger Jacob og udtaler, at det er umuligt at erstatte disse materialer med andre råvarer.

På grund af den globale mangel løb Resino tør for de vigtige råvarer i begyndelsen af juni. Derfor var vi ikke i stand til at levere de efterspurgte mængder UV-farve til vores kunder. Ydermere var leverancerne plaget af forsinkelser og betydelige omkostningsstigninger.

Stabilisering af produktion og forsyningskæde viser vejen

Da Jacob blev ansat som Supply Chain Director, havde Resino på grund af krisen et akut behov for gode løsninger:

”Det vigtigste at gøre i denne situation er at holde humøret højt, holde sig kold og rapportere hyppigt om situationen til både kunder, leverandører og kolleger. Endelig er det vigtigt at klarlægge produktionsplanen for alle involverede parter.”

Under mangel på vigtige råvarer er det svært at planlægge en effektiv produktion. Jacob var dog klar til udfordringen.

”En stabil produktion er afgørende. Hvis vi producerer 10 tons af et produkt i uge 1 og to tons i uge 2, er det meget svært at planlægge en strategisk produktion. Så vil jeg hellere producere 5 tons hver uge,” siger Jacob og tilføjer, at hans overordnede ambition hos Resino er at stabilisere hele forsyningskæden.

Desuden arbejder Jacob Kjær Mortensen og ledelsen i Resino sammen om at sikre bedre kontrakter for deres fremtidige råvareforsyning. Der er for nylig indgået leverandørkontrakter for de mest kritiske råvarer for resten af 2019 og 2020, hvilket skal forhindre lignende forsyningskriser.

Stærkere leverandør af UV-farve

Nu behøver Jacob ikke længere at holde vejret:

Vi har været i stand til at producere og levere vores normale mængde UV-farve i august, selvom det ikke er en af vores travleste måneder. Jeg forventer, at vi kører med normale leveringsfrister i den nærmeste fremtid,” siger Jacob.

Erfaren supply chain manager

Jacob er på trods af sin unge alder erfaren, når det kommer til at optimere planlægningen af produktionen og forsyningskæden. Han kommer fra en treårig stilling hos Nilfisk og arbejdede som projektleder i en corporate forsyningskæde. Derudover har han arbejdet som projektleder med outsourcing af lagerfaciliteter. Han har tidligere arbejdet hos VELUX med ansvar for produktionsstrategi efter en periode i en stilling som personlig assistent (PA) for Corporate Operational Director (COO):

“Jeg er meget begejstret for mit nye job hos Resino, og jeg er allerede begyndt at samarbejde med mine nærmeste kolleger. Derudover er jeg indtrådt i ledelsesgruppen, hvor jeg kan bidrage med knowhow og erfaringer fra andre internationale produktionsvirksomheder,” sagde Jacob Kjær Mortensen. Han er uddannet i organisationsledelse og har specialiseret sig i supply chain management (Kandidatgrad/HD i Business Administration – Supply Chain Management) fra Copenhagen Business School.